Toegankelijkheid

Skip to main content
Ruimtelijk Kwaliteits Kader gemeente Venray
Logo gemeente Venray met link naar venray.nl - Opent in nieuw venster
  • Luchtfoto van een dorp

Terugkoppeling

Tot en met 28 mei was het mogelijk om te reageren op het ruimtelijk kwaliteitskader. Hier is door ca. 30 mensen gebruik van gemaakt. 

Een samenvatting van de reacties en de wijze waarop we deze zullen verwerken vindt u hier. In juli zal deze website worden aangepast naar aanleiding van de reacties. Na de zomer wordt het ruimtelijk kwaliteitskader ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.