Toegankelijkheid

Skip to main content
Ruimtelijk Kwaliteits Kader gemeente Venray
Logo gemeente Venray met link naar venray.nl - Opent in nieuw venster
  • Luchtfoto van een weg in het buitengebied

Deelgebieden

Hieronder ziet u een kaart met de verschillende deelgebieden. De hoofdindeling is gebaseerd op de omgevingsvisie waar een onderscheid is gemaakt in centrum, woongebieden, werkgebieden en agrarisch gebied. De laatste is hier landelijk gebied genoemd aangezien hier ook natuurgebieden onder vallen. Het landelijk gebied is verder onderverdeeld in deelgebieden op basis van landschapstypen. Het centrum en de woongebieden in Venray zijn ingedeeld op basis van stedenbouwkundige karakteristieken. Alle dorpen zijn als aparte deelgebieden onderscheiden. Uiteraard is er binnen deze gebieden veel variatie aanwezig in aanwezige functies. Deze aanwezige functies zijn mede bepalend voor de toekomstige mogelijkheden. Voor een aantal landelijke gebieden is daarom een specifiek toekomstperspectief geschetst. 

De grens tussen deelgebieden is in sommige gevallen een harde grens, maar veel vaker een geleidelijke overgang. Met name de randzones rondom dorpen vragen om extra aandacht: deze vormen de eerste aanblik wanneer je het dorp in rijdt en zijn daarnaast het gebied waar inwoners van het dorp graag een ommetje maken. In dit overgangsgebied tussen de kernen en het landelijk gebied zijn de opgaven vanuit het stedelijk gebied leidend.

Door te klikken op een deelgebied word je doorverwezen naar de pagina over dit deelgebied.