Toegankelijkheid

Skip to main content
Ruimtelijk Kwaliteits Kader gemeente Venray
Logo gemeente Venray met link naar venray.nl - Opent in nieuw venster
 • Luchtfoto van het centrum van Venray

Centrum

Het centrum van Venray ligt, als een spin in het web, centraal binnen de kern. Ons centrum kent een duidelijke structuur, een historische uitstraling en voorziet toch in een compleet voorzieningenaanbod. Er is sprake van een buitenring (de Singels) en een binnenring (Raadhuisstraat, Julianasingel, Langeweg, St. Jozefweg). Het centrumgebied is het gebied dat zich binnen de binnenring bevindt. Het is een dynamisch en bruisend gebied, waarin historie, winkelen, cultuur, evenementen, horeca, recreatie, werken en wonen samen komen. Ons centrum kent weinig groen, alleen aan de noordzijde ligt het vernieuwde stadspark naast de Grote Kerk. Via de tuin van het gemeentehuis, de Engelse tuin en Jerusalem zet dit groen zich voort richting het St. Annapark ten noorden van het centrumgebied.

Van oorsprong heeft het centrum een relatief kleinschalig kerngebied met een compacte structuur, gevormd door historische wegen en pleinen. Het kernwinkelgebied bestaat uit de twee pleinen (Grote Markt en Henseniusplein/schouwburgplein) waar de horeca op geconcentreerd is, met daartussen een verbindingslus. De Grotestraat (oostzijde) vormt het hart van het kernwinkelgebied. Hier concentreren zich de bezoekersstromen en zijn de belangrijkste winkels gelegen. De Schoolstraat als parallelstructuur aan de Grotestraat completeert de winkellus. De aanloop in het westelijk deel van het kernwinkelgebied (onder andere de Bleek) is later aangebouwd en minder groot, ondanks dat zich hier de twee supermarkten met de grote parkeerterreinen bevinden.

In het centrum wordt ook veel gewoond, boven winkels en in de woningen en appartementencomplexen rondom het kernwinkelgebied. De woontoren van de Gouden Leeuw is hier een goed voorbeeld van, maar ook het gebied rond Jerusalem en de Heuvelstraat. Langs de westelijke en oostelijke randen van het centrum liggen vooral grondgebonden woningen.

Belangrijke uitgangspunten om rekening mee te houden bij ontwikkeling

 • Historische wegen, pleinen, gevels en panden.
 • Verscheidenheid aan bebouwing in uitstraling, vorm en functie.
 • Het toevoegen van groen in de openbare ruimte en op daken.
 • Ruimte geven aan wonen aan de randen van het centrum.
 • Relevante welstandscriteria: Centrum, Historisch gebied, Monumenten en karakteristieke panden, Reclame, Zichtlijnen (Langs wegen op grens van deelgebied Centrum)
 • Historische kaart 1900

  Historische kaart 1900

 • Historische kaart 1950

  Historische kaart 1950

 • Historische kaart 2000

  Historische kaart 2000

  Opgaven

  • Voorkomen van leegstand door transformatie van (winkel)panden, met de nadruk op wonen
  • Aantrekkelijke en gezonde leefomgeving door het toevoegen van meer groen
  • Behoud van de historische uitstraling en structuur van het centrum
  • Balanceren tussen de uitstraling van een stad en dorp
  • Verduurzaming van panden door isolatie, duurzame installaties, en toevoegen van zonnepanelen.