Toegankelijkheid

Skip to main content
Ruimtelijk Kwaliteits Kader gemeente Venray
Logo gemeente Venray met link naar venray.nl - Opent in nieuw venster

Werkgebieden

De gemeente Venray heeft een groot aantal bedrijventerreinen welke in dit ruimtelijk kwaliteitskader aangemerkt zijn als werkgebieden. Ze liggen verspreid over het grondgebied, met name bij Venray en Oostrum maar ook in Ysselsteyn en Wanssum (haven). De gemeente Venray biedt hiermee ruimte aan behoud en groei van bestaande werkgelegenheid en bedrijvigheid.

Met 450 ha bedrijventerrein beschikt Venray over een relatief groot aanbod aan werkgebieden. Vooral de aanleg van de A73 in de jaren negentig van de vorige eeuw zorgde voor een economische impuls. Elk bedrijventerrein in Venray heeft zo zijn eigen segment en dat bepaalt ook mede de benodigde inrichting en de ruimtelijke kwaliteit van het terrein. Smakterheide, De Blakt en Witte Vennen zijn de grootschalige, industrieel-logistieke terreinen in Venray. Ook het grootste deel van het haven- en industrieterrein Wanssum valt onder deze categorie. De Hulst I, Vennendreef, Oude melkfabriek, Agrobaan Ysselsteyn en het oostelijk deel van Wanssum zijn te kenmerken als gemengde bedrijventerreinen (bedoeld voor het MKB); Keizersveld en De Hulst II zijn bedrijven- en kantorenparken. Tenslotte is De Brier aangewezen als stedelijk dienstenterrein waar plek is voor kantoren, volumineuze detailhandel en leisure voorzieningen.

Kenmerkend voor de meeste bedrijventerreinen zijn de veelal grootschalige bebouwing, blokvormige structuren, ruime wegen en veel verstening. Op de bedrijventerreinen is weinig (openbaar) groen aanwezig wat zorgt voor een sobere uitstraling.

De ruimtelijke kwaliteit en uitstraling van de bedrijventerreinen verschilt sterk van elkaar. Daarnaast geldt dat er ook binnen een terrein verschillen van kwaliteitsniveau zijn. De belangrijkste herstructureringslocaties in Venray zijn De Brier, De Oude melkfabriek, De Hulst I en delen van Smakterheide.

Belangrijke uitgangspunten om rekening mee te houden bij ontwikkeling

  • Aanwezigheid van groen is een belangrijke kwaliteitstoevoeging op de verschillende bedrijventerreinen. Dus ookal is in de omgeving (nog) niet veel groen aanwezig, is het van belang bij nieuwe ontwikkelingen kwalitatief groen toe te voegen.
  • Door de vrij grote hoeveelheden aan verharding is het zorgen voor goede en voldoende waterberging een belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling.
  • Parkeren vindt in de basis plaats op eigen terrein.
  • (Nieuwe) platte daken worden zo gebouwd zodat deze geschikt zijn voor het dragen van zonnepanelen.
  • Welstandscriteria: Voor gebied langs A73: Zichtlocaties, Reclame op zichtlocaties

Opgaven

  • Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen
  • Verduurzamen: rekening houden met energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire energie
  • Ontwikkelen van minimaal 20 ha nieuw bedrijventerrein(en) voor lokale bedrijvigheid