Toegankelijkheid

Skip to main content
Ruimtelijk Kwaliteits Kader gemeente Venray
Logo gemeente Venray met link naar venray.nl - Opent in nieuw venster
 • Luchtfoto van het centrum van Venray

Centrum van Venray

De ruimtelijke kwaliteit van het centrum van Venray is belangrijk voor het winkelend publiek en voor de ondernemer die er gevestigd is. Het centrum van Venray trekt veel mensen uit de wijde omtrek. Venray is niet zo maar een stad als ieder ander. Het heeft zijn eigen historie, sfeerbepalende monumenten, grote pleinen en een gevarieerd winkelaanbod. Ook de historische aanloopstraten naar het centrum dragen bij aan de beleving van het centrum. Mensen moeten zich prettig en thuis voelen in de winkelstraten. Als de ambiance goed is, verblijft het publiek langer of komt nog eens terug. Hierdoor neemt de kans op bestedingen toe.

In het kader van het thema 'Wederzijds vertrouwen' is er voor gekozen om voor het centrumgebied preventief welstandstoezicht te handhaven. Omdat een kleine ingreep van grote invloed kan zijn op het bereikte niveau van beeldkwaliteit van het centrum als geheel wordt voor het centrum preventief welstandstoezicht toegepast.

Bouwplannen met welstandscriteria

Nieuwbouw hoofdgebouw

 • Het gebouw heeft een relatie met de omgeving. Het ontwerp van de gevel, dakvorm en schaalgrootte past in de schaal- en maatverhoudingen ('korrel') van de omgeving;
 • Om de bestaande variatie in gebouwen te behouden is variatie in de architectuur per individueel gebouw wenselijk;
 • De kleuren worden afgestemd op de bestaande omgeving;
 • Het ontwerp van de gevels, het dak en de detaillering van het gebouw vormen een samenhangend geheel.

Bijgebouwen grenzend aan openbaar gebied

 • Bijgebouwen worden afgestemd op en/of respecteren de oorspronkelijke architectuur en schaal van het bestaande gebouw;
 • De kleuren worden afgestemd op het bestaande gebouw en de omgeving.

Gevelverandering grenzend aan openbaar gebied

Gevelveranderingen

 • De veranderingen worden afgestemd op de oorspronkelijke architectuur, schaal en geleding van de gevel;
 • De totale gevel van het gebouw vormt een samenhangend geheel;
 • De kleuren worden afgestemd op het bestaande gebouw en de omgeving.

Rolhekken en rolluiken

 • Worden alleen op de begane grond toegepast;
 • Zijn grotendeels open of transparant.

Dakkapellen (gericht op openbaar gebied)

 • De vorm, het materiaal en de kleuren worden afgestemd op het bestaande gebouw;
 • De plaatsing en breedte van afzonderlijke elementen wordt afgestemd op de gevelgeleding.


Erfafscheiding grenzend aan openbaar gebied

 • Het materiaal is duurzaam van kwaliteit en wordt samen met de kleur afgestemd op de omgeving.

Terrasafscheidingen (horeca)

 • De terrasafscheiding is aan de bovenzijde transparant;
 • De kleurstelling is neutraal
 • Een reclame-uiting wordt subtiel en niet te contrasterend vormgegeven.