Toegankelijkheid

Skip to main content
Ruimtelijk Kwaliteits Kader gemeente Venray
Logo gemeente Venray met link naar venray.nl - Opent in nieuw venster
  • Luchtfoto van het centrum van Venray

Historisch gebied

Binnen dit gebied vallen de historische linten en  bebouwingsconcentraties. Zij zijn waardevol, omdat  zij vanuit de historie gezien de structuurdragers zijn vanuit de kern Venray richting omliggende dorpen. Aan deze linten en in sommige dorpen zijn vaak ook de historische bebouwingsconcentraties zichtbaar (monumenten en karakteristieke panden). Kenmerkend voor de linten is het in de loop van tijd ontstane straatbeeld met wisselend karakter en  bebouwing uit diverse periodes. De afwisselende stedenbouwkundige maat en korrel aan deze linten is zeer structuurbepalend en dient kenmerkend en behouden te blijven. Het St. Anna en St.Servaas terrein zijn twee bijzondere gebieden, grenzend aan de singels. Beide terreinen kenmerken zich door relatief grootschalige bebouwing in een parkachtige omgeving.
Preventief welstandstoezicht richt zich op nieuwe én bestaande gebouwen in het aangeduide gebied of in een aangeduide straatwand.

Nieuwbouw hoofdgebouw

  • Het gebouw heeft een relatie met de omgeving. Het ontwerp van de gevel, dakvorm en schaalgrootte past in de schaal- en maatverhoudingen (‘korrel’) van de omgeving;
  • De kleuren worden afgestemd op de bestaande omgeving;
  • Het ontwerp van de gevels, het dak en de detaillering van het gebouw vormen een samenhangend geheel.

Gevelveranderingen grenzend aan openbaar gebied

  • De veranderingen worden afgestemd op de oorspronkelijke architectuur, schaal en geleding van de gevel;
  • De totale gevel van het gebouw vormt een samenhangend geheel;
  • De kleuren worden afgestemd op het bestaande gebouw en de omgeving.