Toegankelijkheid

Skip to main content
Ruimtelijk Kwaliteits Kader gemeente Venray
Logo gemeente Venray met link naar venray.nl - Opent in nieuw venster
  • Luchtfoto van een zichtlocatie

Zichtlocaties

De criteria voor zichtlocaties zijn op de delen in twee deelgebieden, te weten de Singels en de bedrijventerreinen grenzend aan de A73.

De Singels

De singels vormen de hoofdwegenstructuur rond de kern van Venray. De structuur is erg belangrijk als voorziening voor het bereikbaar maken van het centrumgebied en de diverse woonwijken. In ruimtelijke zin is bij de Singels met name de begeleiding van de route en de stedenbouwkundige korrel (massa en maat) van belang.

Bedrijventerreinen grenzend aan A73

De A73 (formeel Rijksweg 73) is de ruggengraat van Limburg. De A73 verbindt Noord-Limburg en Zuid-Limburg met elkaar. Op een gemiddelde werkdag passeren er bijna 60.000 voertuigen. Preventief welstandstoezicht richt zich op het behoud van de ruimtelijke kwaliteit van bestaande en nieuwe gebouwen langs de A73. Met grenzend aan het zichtgebied wordt de gevel bedoeld die evenwijdig aan de A73 ligt en/of de gevel die direct in het zicht ligt als haaks vanaf de A73 wordt gekeken.

De criteria voor preventief welstandstoezicht voor beide deelgebieden zijn hetzelfde en beperken zich tot nieuwbouw van een hoofdgebouw en gevelveranderingen grenzend aan het zichtgebied en reclame. Met grenzend aan het zichtgebied wordt de gevel bedoeld die vanaf de singel beschouwd als 'voorgevel' wordt gezien.

Nieuwbouw hoofdgebouw

  • Het gebouw heeft een relatie met de omgeving. Het ontwerp van de gevel, dakvorm en schaalgrootte past in de schaal- en maatverhoudingen (‘korrel’) van de omgeving;
  • De kleuren worden afgestemd op de bestaande omgeving of spelen in op de bijzondere ligging;
  • Het ontwerp van de gevels, het dak en de detaillering van het gebouw vormen een samenhangend geheel.

Gevelveranderingen grenzend aan openbaar gebied

  • De veranderingen worden afgestemd op de oorspronkelijke architectuur, schaal en geleding van de gevel;
  • De totale gevel van het gebouw vormt een samenhangend geheel;
  • De kleuren worden afgestemd op het bestaande gebouw en de omgeving.