Toegankelijkheid

Skip to main content
Ruimtelijk Kwaliteits Kader gemeente Venray
Logo gemeente Venray met link naar venray.nl - Opent in nieuw venster
 • Foto van de woonwijk Brukske

Brukske

‘t Brukske is een woonwijk uit de jaren 70 van de vorige eeuw. De wijk heeft een winkelcentrum, een Multifunctioneel Centrum (met o.a. een basisschool, kinderopvang, sportzaal en een wijkcentrum), een moskee en een kerk. 

Stedenbouwkundig gezien heeft de wijk een heldere structuur met herhaling van woonclusters met veel doodlopende woonstraten (zogenaamde bloemkoolwijk). Er is sprake van een grote centrale groenzone met fiets- en wandelpaden.

Het groene middengebied is belangrijk voor de belevingswaarde van de overwegend dichtbebouwde wijk en moet behouden blijven. Het MFC en het recent vernieuwde winkelcentrum liggen centraal in de wijk en er is een nieuwe centrale ontsluiting ontstaan op de Henri Dunantstraat, waardoor de wijk minder naar binnen gekeerd is.

Belangrijke uitgangspunten om rekening mee te houden bij ontwikkeling

 • Heldere en autoluwe groenstructuur in het midden van de wijk
 • Robuuste groenstructuur aan de buitenzijde als buffer tot de Deurneseweg
 • De wijk heeft een ringweg (Brukske) met kromming, welke is aangezet met laanbeplanting.
 • Aan deze weg zitten rechte/hoekige wegen in korte lijnen met verspringingen.
 • Wandelpaden door de groenstructuur zijn slingerend
 • Voorzieningen zijn centraal in de wijk gelegen
 • De bebouwig vormt clusters en heeft eenzelfde korrelgrootte
 • Historische kaart 1900

  Historische kaart 1900

 • Historische kaart 1950

  Historische kaart 1950

 • Historische kaart 2000

  Historische kaart 2000

  Opgaven

  • Voldoende en betaalbare woningen voor jong en oud
  • Aandacht voor groen en kwaliteiten van de omgeving bij (keuze voor) inbreidingslocaties; nieuwbouw in schaal en maat goed afstemmen op de omgeving
  • Toegankelijkheid van voorzieningen, goede wandel- en fietsverbindingen
  • Een gezonde en groene woonomgeving die uitnodigt om te bewegen en te ontmoeten