Toegankelijkheid

Skip to main content
Ruimtelijk Kwaliteits Kader gemeente Venray
Logo gemeente Venray met link naar venray.nl - Opent in nieuw venster
 • Luchtfoto van centrum oost Venray

Centrum-Oost

De wijk Centrum-Oost bestaat uit drie buurten: de Burggraaf, de Oranjebuurt en de buurt Zuid (Bomenbuurt).
De Burggraaf is een rustige buurt met een mix van vooroorlogse en naoorlogse woningen. Aan de Noordsingel /Raadhuisstraat zijn winkels en kantoren gevestigd.

De Oranjebuurt is een ruim opgezette naoorlogse woonbuurt met hier en daar een bedrijf aan huis. Het is een gewilde buurt om te wonen, en veel bewoners zijn actief voor het welzijn in de wijk. Naast moedercentrum EVA, die ook een inloopfunctie heeft voor oudere bewoners, staat in deze buurt ook de basisschool Petrus Banden.

De buurt Zuid (Bomenbuurt) is een woonwijk uit de jaren 60 van de vorige eeuw met hoofdzakelijk rijtjeswoningen in de sociale huursector. Aan de Zuidsingel en op de locatie van de voormalige Biologische school is recent nieuwbouw gerealiseerd. In de buurt staan verder een basisschool, zorgcomplex Beukenrode, een Turks- en Marokkaans ontmoetingscentrum, wijkgebouw De Springplank en kinderdagverblijf De Circustent. Verspreid in de buurt zijn ook bedrijven gevestigd.

In de wijk is sprake van een hoog voorzieningenniveau. Door de ligging nabij het centrum zijn alle winkels en horeca dichtbij, maar ook de wijk zelf beschikt over een uitgebreid aanbod aan maatschappelijke voorzieningen. De heldere ruimtelijke structuur van de wijk en de karakteristiek van de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw willen we behouden. De drie buurten in de wijk kennen hierbij elk hun eigen identiteit. Bijzonder waardevol is het voormalig kloostercomplex Beukenrode met de monumentale waarden van het klooster, de kerk, de binnentuin, de oude kloostermuren en de monumentale bomen op het terrein.

Belangrijke uitgangspunten om rekening mee te houden bij ontwikkeling

 • Stationsweg en oude oostrumseweg zijn oude linten met verscheidenheid aan bebouwing.
 • Daartussen smalle gebogen wegen.
 • Clusters van vergelijkbare bebouwingstypen waarbij binnen eenzelfde bouwperiode voor verschillende bouwstijlen is gekozen.
 • Accenten op de hoeken.
 • Relevante welstandscriteria: Centrum, Historisch gebied, Monumenten en karakteristieke panden, Reclame.
 • Historische kaart 1900

  Historische kaart 1900

 • Historische kaart 1950

  Historische kaart 1950

 • Historische kaart 2000

  Historische kaart 2000

  Opgaven

  • Voorkomen van leegstand door transformatie van (winkel)panden, met de nadruk op wonen
  • Aantrekkelijke en gezonde leefomgeving door het toevoegen van meer groen
  • Behoud van de historische uitstraling en structuur van het centrum
  • Balanceren tussen de uitstraling van een stad en dorp
  • Verduurzaming van panden door isolatie, duurzame installaties, en toevoegen van zonnepanelen.