Toegankelijkheid

Skip to main content
Ruimtelijk Kwaliteits Kader gemeente Venray
Logo gemeente Venray met link naar venray.nl - Opent in nieuw venster
 • Luchtfoto van de wijk Smakterheide

Smakterheide

Smakterheide is een kleine, oudere en rustige Venrayse wijk. Aan de Noordsingel en de Nieuwe Maasheseweg zijn enkele bedrijven en kantoren gevestigd. De wijk heeft alleen een wijkgebouw en een tennispark. Verder zijn er geen andere voorzieningen, maar de wijk ligt wel tegen het centrum aan. Aan de westkant van de wijk ligt bovendien het St.Annapark, een voormalig psychiatrisch centrum met karakteristieke gebouwen in een parkachtige omgeving. Het St. Annapark wordt momenteel door de Renschdael Groep herontwikkeld met woningbouw, zorg, horeca en beperkte bedrijvigheid. Ten noorden van de wijk ligt industrieterrein Smakterheide. Tussen de woonwijk en
het industrieterrein ligt een overgangsgebied waar gewoond en gewerkt wordt.

Het St. Annapark is een parkachtig gebied met bossen en stuifduinen en een aantal waardevolle monumentale gebouwen, bomen en lanen. Het park is deels openbaar toegankelijk. Het park heeft een unieke en hoogwaardige uitstraling en vervult voor de bewoners van de wijk Smakterheide, maar ook voor heel Venray, een belangrijke recreatieve functie. Ten noorden van St. Annapark ligt een groene bufferzone tussen het bedrijventerrein en de nieuwbouwwijk de Brabander. Het open karakter hiervan willen we
behouden.

Belangrijke uitgangspunten om rekening mee te houden bij ontwikkeling

 • St. Annapark kenmerkt zich door rijk gedetailleerde sollitaire gebouwen bestaande uit een hoofdvorm met vleugels omringd door waardevol groen.
 • Monumentale gebouwen, bomen en lanen.
 • St. Annapark vormt een groene buffer tussen het bedrijventerrein en de Brabander.
 • De ‘Maasheseweg’ en ‘Sint Odastraat’ zijn oude bebouwingslinten met een variatie aan bebouwing.
 • Welstandscriteria Monumenten en karakteristieke panden.
 • Historische kaart 1900

  Historische kaart 1900

 • Historische kaart 1950

  Historische kaart 1950

 • Historische kaart 2000

  Historische kaart 2000

  Opgaven

  • Voldoende en betaalbare woningen voor jong en oud
  • Aandacht voor groen en kwaliteiten van de omgeving bij (keuze voor) inbreidingslocaties; nieuwbouw in schaal en maat goed afstemmen op de omgeving
  • Toegankelijkheid van voorzieningen, goede wandel- en fietsverbindingen
  • Een gezonde en groene woonomgeving die uitnodigt om te bewegen en te ontmoeten