Toegankelijkheid

Skip to main content
Ruimtelijk Kwaliteits Kader gemeente Venray
Logo gemeente Venray met link naar venray.nl - Opent in nieuw venster
 • Luchtfoto van de wijk Brabander

De Brabander

De Brabander ligt in het noordwesten van de kern Venray en grenst aan het buitengebied
(Loobeekdal). De Brabander is de jongste Venrayse wijk en nog volop in aanbouw. De wijk heeft geen voorzieningen; bewoners zijn hiervoor aangewezen op het centrum of de andere wijken.

De beeldkwaliteit van de woningen en de ruimtelijke uitstraling van de wijk is hoog en willen we behouden. Bij de opzet van de wijk Brabander is veel rekening gehouden met bestaande groenstructuren (bosjes en bomenlanen). Daarnaast is een doorgaande weg (Nieuwe Overloonseweg) met groenzone slingerend midden door de wijk aangelegd. Deze weg versterkt het groene karakter van de wijk en zorgt er ook voor dat het doorgaande verkeer niet door de woonstraten in de wijk komt. De wijk ligt aan de westzijde tegen het Loobeekdal en aan de oostzijde tegen het St. Annapark aan, waardoor er voor de bewoners dichtbij waardevol groen aanwezig is met veel recreatiemogelijkheden.

Belangrijke uitgangspunten om rekening mee te houden bij ontwikkeling

 • De ‘Nieuwe Overloonseweg’ is een vrijgelegen ontsluitingsweg die verschillende delen van de wijk scheidt
 • De ‘Overloonseweg’ is een een oud lint met een variatie aan vrijstaande bebouwing
 • Tussen de ‘overloonseweg’ en ‘nieuwe overloonseweg‘ staan vrijstaande woningen gelegen aan korte doodlopende wegen
 • Het middengebied is rechtlijnig van opzet met vergelijkbare uitstraling van de bebouwing. Daarbij zijn accenten aangebracht op de hoeken en in zichtlijnen. Bijvoorbeeld verandering van nokrichting van een woning op de hoek, of een hoger appartementengebouw in een zichtlijn)
 • Ten westen ligt een cluster met vrijstaande woningen met een gezamenlijke uitstraling.
 • In de wijk zijn bosjes en groenstructuren te vinden die al aanwezig waren voor de aanleg van de wijk
 • Historische kaart 1900

  Historische kaart 1900

 • Historische kaart 1950

  Historische kaart 1950

 • Historische kaart 1950

  Historische kaart 2000

  Opgaven

  • Voldoende en betaalbare woningen voor jong en oud
  • Aandacht voor groen en kwaliteiten van de omgeving bij (keuze voor) inbreidingslocaties; nieuwbouw in schaal en maat goed afstemmen op de omgeving
  • Toegankelijkheid van voorzieningen, goede wandel- en fietsverbindingen
  • Een gezonde en groene woonomgeving die uitnodigt om te bewegen en te ontmoeten