Toegankelijkheid

Skip to main content
Ruimtelijk Kwaliteits Kader gemeente Venray
Logo gemeente Venray met link naar venray.nl - Opent in nieuw venster
 • Luchtfoto van Centrum West

Centrum-West

De wijk Venray-West bestaat uit de buurten West-Zuid, West-Midden en Noord-West. De buurt West-zuid is een kleine, relatief jonge buurt, met enkele oude straten (Kruisstraat, St. Antoniusstraat, Langstraat). De woningvoorraad bestaat uit een mix van kleine en middeldure woningen en grote wooncomplexen zoals de Franciscanerpoort. De buurt is dicht bebouwd waardoor er weinig ruimte is voor speel- en parkeervoorzieningen.

De buurt West-Midden is een rustige, naoorlogse buurt. De wijk verjongt en veel sociale huurwoningen worden verkocht. De buurt heeft een klein winkel-/horeca-aanbod op het
Kennedyplein. Hier liggen ook de Kemphaan, een activiteitencentrum voor ouderen uit heel Venray,
en de voormalige Vredeskerk.

Ook de buurt Noord-West is gebouwd in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. In de buurt staat een aantal wooncomplexen voor ouderen (Hoge Beek, Ambachtskwartier, St. Joriskwartier). In de buurt staan verder de voormalige bassischool de Toverbal, wijkgebouw ‘d’n Hoender’ en verspreid over de wijk enkele kleinschalige bedrijven

De karakteristiek van de jaren 50 structuur moet behouden blijven om deze periode ook in Venray
herkenbaar te laten blijven. Ondanks de grote bebouwingsdichtheid oogt de wijk in een aantal delen groen, in andere delen niet door de hoge dichtheid aan auto’s in de straat. De bewoners ervarende nabijheid van het Centrum als positief. Veel bewoners wonen lang tot zeer lang in de wijk, deze bewoners voelen zich ook erg betrokken bij hun wijk. Er zijn veel voorzieningen voor ouderen.

Belangrijke uitgangspunten om rekening mee te houden bij ontwikkeling

 • Langstraat, kempweg, merseloseweg en hoenderstraat zijn oude wegen met lintbebouwing. Deze bebouwing is daarom gevarieerd.
 • Tussen deze linten bevindt zicht een rechtlijnig structuur met bebouwing, met heldere lijnen en zichten over groenstructuren.
 • De bebouwing heeft een kleine korrelgrootte
  hoogbouw in het groen aan de zijde van de singel.
 • Openbare ruimte is groen.
 • Relevante welstandscriteria: Centrum, Historisch gebied, Monumenten en karakteristieke panden, Reclame.
 • Historische kaart 1900

  Historische kaart 1900

 • Historische kaart 1950

  Historische kaart 1950

 • Historische kaart 2000

  Historische kaart 2000

  Opgaven

  • Voorkomen van leegstand door transformatie van (winkel)panden, met de nadruk op wonen
  • Aantrekkelijke en gezonde leefomgeving door het toevoegen van meer groen
  • Behoud van de historische uitstraling en structuur van het centrum
  • Balanceren tussen de uitstraling van een stad en dorp
  • Verduurzaming van panden door isolatie, duurzame installaties, en toevoegen van zonnepanelen.