Toegankelijkheid

Skip to main content
Ruimtelijk Kwaliteits Kader gemeente Venray
Logo gemeente Venray met link naar venray.nl - Opent in nieuw venster
 • Foto van de wijk Landweert

Landweert

Landweert is gebouwd in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw. In de wijk staan ongeveer 2.500 woningen en het is daarmee de grootste wijk van Venray. Het is een zeer gevarieerde wijk met een mix van huur- en koopwoningen. In het hart van de wijk tref je een winkelcentrum, sporthal en wijkcentrum ’t Stekske aan. Verder staan verspreid in de wijk drie basisscholen (De Klimboom, Montessorischool en De Kruudwis).

Medisch Centrum Antoniusveld, en Medisch Centrum Buitenlust zijn op korte afstand bereikbaar. Het oudste deel van de wijk (Landweert I) bestaat uit woonhofjes. Een wirwar van straten, pleintjes en plantsoentjes. Landweert II en III hebben een echt stratenplan en ogen daardoor ook ruimer van opzet. Opvallend is de groenstructuur met fietsroute die centraal door de wijk loopt, vanuit Keizersveld tot de Stationsweg.

De natuur en het groen en de vele speelveldjes zijn belangrijke kwaliteiten van Landweert. Er is een goede verkeerssituatie (goede voet- en fietspaden, weinig autoverkeer, voldoende parkeerplaatsen) en voldoende voorzieningen.

Belangrijke uitgangspunten om rekening mee te houden bij ontwikkeling

 • Brede en ruim opgezette wegen
 • De kruidenlaan en het voetpad aansluitend op het fluitekruid vormen een scheiding tussen het zuidelijk gedeelte met een ‘bloemkoolstructuur’ met openbare groenstructuren die veelal aan de achterzijde van de bebouwing zijn gelegen.
 • De noordzijde kenmerkt zicht door lange lijnen en een ruime opzet.
 • Binnen de wijk zijn clusters met vergelijkbare bebouwingstypen te vinden.
 • Veel speelgelegenheden.
 • Historische kaart 1900

  Historische kaart 1900

 • Historische kaart 1950

  Historische kaart 1950

 • Historische kaart 2000

  Historische kaart 2000

  Opgaven

  • Voldoende en betaalbare woningen voor jong en oud
  • Aandacht voor groen en kwaliteiten van de omgeving bij (keuze voor) inbreidingslocaties; nieuwbouw in schaal en maat goed afstemmen op de omgeving
  • Toegankelijkheid van voorzieningen, goede wandel- en fietsverbindingen
  • Een gezonde en groene woonomgeving die uitnodigt om te bewegen en te ontmoeten