Toegankelijkheid

Skip to main content
Ruimtelijk Kwaliteits Kader gemeente Venray
Logo gemeente Venray met link naar venray.nl - Opent in nieuw venster
 • Luchtfoto van de wijk Veltum

Veltum

Veltum is een wijk met verschillende woongebieden. Veltum I is gebouwd in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw en bestaat uit een mix van sociale huur- en middeldure koopwoningen. In dit deel zijn ook het winkelcentrum, twee basisscholen (de Keg en Coninxhof) en een medisch centrum te vinden. Naast het winkelcentrum ligt een aantal flats in een parkachtige woonomgeving. De centrale groenzone sluit aan op het bosgebied en is belangrijk voor de belevingswaarde in de overwegend dichtbebouwde wijk.

Veltum II is gebouwd in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw en is een groen woongebied met in het zuidelijke deel veel middeldure koopwoningen. In het noordelijke deel staan vooral vrijstaande woningen op ruime kavels en een complex met patiobungalows.

Aan de westzijde ligt de woonbuurt Kulut. Kenmerkend zijn de groene bosrandzones die de
woonwijk afschermen en de overgang naar het buitengebied.

Aan de oostzijde maken een gedeelte van het sportcomplex de Wieën en de locatie van de Intratuin onderdeel uit van de wijk. Karakteristiek in dit deel van de wijk is de oudere bebouwing aan de Langstraat en de Hoebertweg.

Veltum kent heel veel verschillende woongebieden die allemaal hun eigen karakter hebben. De groene uitstraling van Veltum, de aanwezigheid van bos en oude stuifzanden vinden we waardevol. Dat geldt ook voor de Veltumse kapel en de karakteristieke uitstraling van de Hoebertweg. De wijk ligt daarnaast tegen het Vlakwatergebied aan, waardoor voor bewoners dichtbij veel groen aanwezig is met veel recreatiemogelijkheden. Ook beschikt de wijk over veel voorzieningen.

Belangrijke uitgangspunten om rekening mee te houden bij ontwikkeling

Oostzijde

 • Behoud Veltumse kapel (rijksmonument)
 • Veel voorzieningen
 • Woningen als clusters aan geknikte wegen

Westzijde

 • Groene lommerrijke wijk met bos en oude stuifzanden
 • Variatie in bebouwing
 • Bebouwing aan de zuidzijde geschakeld en in het overige deel vrijstaand
 • Bebouwing in clusters als een soort eilanden gescheiden door robuuste bosstructuren.
 • Gebogen wegen of geknikte wegen
 • Achterzijden aan het bos
 • Dichtbij recreatiemogelijkheden

Relevante welstandscriteria

 • Historisch gebied, Monumenten en karakteristieke panden
 • Historische kaart 1900

  Historische kaart 1900

 • Historische kaart 1950

  Historische kaart 1950

 • Historische kaart 2000

  Historische kaart 2000

  Opgaven

  • Voldoende en betaalbare woningen voor jong en oud
  • Aandacht voor groen en kwaliteiten van de omgeving bij (keuze voor) inbreidingslocaties; nieuwbouw in schaal en maat goed afstemmen op de omgeving
  • Toegankelijkheid van voorzieningen, goede wandel- en fietsverbindingen
  • Een gezonde en groene woonomgeving die uitnodigt om te bewegen en te ontmoeten