Toegankelijkheid

Skip to main content
Ruimtelijk Kwaliteits Kader gemeente Venray
Logo gemeente Venray met link naar venray.nl - Opent in nieuw venster
 • Luchtfoto van de wijk St. Antoniusveld

St. Antoniusveld

St. Antoniusveld is een wijk uit de jaren 90 van de vorige eeuw, gelegen tussen ‘t Brukske en
Landweert, het Servaashof en de A73. Het is een kleine, moderne wijk met rechte straten. Aan de zuidkant liggen patio’s waar vooral ouderen wonen. Aan de westkant ligt het St. Servatiusterrein, een psychiatrisch centrum waar inmiddels ook andere maatschappelijke en zorgfuncties zijn gevestigd. Dit terrein heeft een geheel eigen karakter, met veel groen en monumentale bebouwing. Aan de rand van de wijk staan verschillende maatschappelijke functies. Er is een winkel gevestigd in de wijk (Claessens groente en fruit); voor andere voorzieningen is men aangewezen op de winkelcentra in andere wijken en het centrum.

De wijk dankt zijn naam aan de Sint-Antoniuskapel, gelegen langs de Stationsstraat. Centraal in de wijk ligt een waterpartij met haaks daarop een doorgaande speelruimte / langzaam verkeersroute. Daarnaast is het naastgelegen St. Servatiusterrein waardevol, door de historische bebouwing en de parkachtige omgeving met veel monumentale bomen en lanen. De groene, ruime opzet en het open karakter van de centrale vlaktes, waar ruimte is voor onderlinge binding, vormen de identiteit en kenmerken van de wijk. Hierdoor is het een zeer herkenbare wijk met sterke beeldkwaliteit.

Belangrijke uitgangspunten om rekening mee te houden bij ontwikkeling

 • St. Servatiusterrein met historische bebouwing en monumentale lanen. Dit is een statig terrein met symmetrische opbouw.
 • Het nieuwe gedeelte van de wijk is ook symmetrisch waarbij de opbouw wordt gespiegeld in de fibulavijver
 • Clusters met vergelijkbare bebouwingstypen
 • De buitenwegen zijn glooiend en daarbinnen zijn de wegen rechtlijnig.
 • Ruim opgezette groengebieden in de wijk
 • Sint-Antoniuskapel
 • Instandhouden bestaande beeldkwaliteit
 • Welstandscriteria Historisch gebied, Monumenten en karakteristieke panden
 • Historische kaart 1900

  Historische kaart 1900

 • Historische kaart 1950

  Historische kaart 1950

 • Historische kaart 2000

  Historische kaart 2000

  Opgaven

  • Voldoende en betaalbare woningen voor jong en oud
  • Aandacht voor groen en kwaliteiten van de omgeving bij (keuze voor) inbreidingslocaties; nieuwbouw in schaal en maat goed afstemmen op de omgeving
  • Toegankelijkheid van voorzieningen, goede wandel- en fietsverbindingen
  • Een gezonde en groene woonomgeving die uitnodigt om te bewegen en te ontmoeten