Toegankelijkheid

Skip to main content
Ruimtelijk Kwaliteits Kader gemeente Venray
Logo gemeente Venray met link naar venray.nl - Opent in nieuw venster
 • Luchtfoto van de wijk Vlakwater

Vlakwater

Vlakwater is een ruim opgezette en bosrijke wijk. Vlakwater heeft een aantal belangrijke bovenwijkse functies zoals het VieCuri ziekenhuis, een hospice, het Vlakwaterbos, een uitgebreid bosgebied met stuifzand waarbinnen tevens het Odapark en sportcentrum De Sprank zijn gelegen. Het Vlakwatergebied heeft een belangrijke ‘groenelongfunctie’ voor Venray en is een belangrijk uitloop- en recreatiegebied. Het Vlakwaterbos vervult tevens een bufferfunctie tussen de kern van Venray en het dal van de Loobeek.

Vlakwater is een woonwijk met twee deelgebieden, namelijk de Molenklef (grenzend aan de
Beekweg en Westsingel) en het oorspronkelijke Vlakwatergebied (“Vlakwater 1”en “Vlakwater 2”) ten zuiden van de Hoendersraat, verder begrensd door de Westsingel en het Vlakwaterbos. In de wijk zijn geen scholen, winkels, horeca of buurtcentra, waar bewoners elkaar kunnen treffen. De wijk bestaat met name uit grote kavels met grote vrijstaande woningen.

De groene, parkachtige omgeving met vele wandelmogelijkheiden is van belang. Daarom dient de relatie met het Vlakwaterbos en het Loobeekdal behouden te worden.

Belangrijke uitgangspunten om rekening mee te houden bij ontwikkeling

 • ‘Merseloseweg‘ en ‘Aan de Dril’ zijn oude agrarische wegen met bomenlanen
 • Vrijstaande bebouwing
 • Aan de oostzijde wonen in het bos met veel opgaande beplanting. Aan de westzijde wonen aan het landelijk gebied met meer openheid en zicht over de agrarische velden.Hierdoor vormt het een soort parkachtige omgeving
 • Odapark en Vlakwaterbos
 • Veilige speelgelegenheden
 • Buffer tussen Venray en het dal van de Loobeek
 • Wandelmogelijkheden en uitloop- en recreatiegebied
 • Welstandscriteria Monumenten en karakteristieke panden
 • Historische kaart 1900

  Historische kaart 1900

 • Historische kaart 1950

  Historische kaart 1950

 • Historische kaart 2000

  Historische kaart 2000

  Opgaven

  • Voldoende en betaalbare woningen voor jong en oud
  • Aandacht voor groen en kwaliteiten van de omgeving bij (keuze voor) inbreidingslocaties; nieuwbouw in schaal en maat goed afstemmen op de omgeving
  • Toegankelijkheid van voorzieningen, goede wandel- en fietsverbindingen
  • Een gezonde en groene woonomgeving die uitnodigt om te bewegen en te ontmoeten