Toegankelijkheid

Skip to main content
Ruimtelijk Kwaliteits Kader gemeente Venray
Logo gemeente Venray met link naar venray.nl - Opent in nieuw venster
 • Luchtfoto van het dorp Blitterswijck

Blitterswijck

Blitterswijck ligt aan de oostkant van de gemeente Venray en ligt aan de noord- en oostzijde tegen de Maas aan. Vroeger lag hier het kasteel van Blitterswijck, dat behoorde tot een lint van kastelen langs de Maas. Het kasteel is verdwenen maar is nog herkenbaar aan enkele restanten, de ommuring en de oprijlaan. Er zijn plannen om dit cultureel erfgoed weer beter herkenbaar te maken. Daarnaast zijn er een drietal rijksmonumenten in het dorp en zijn er verschillende kapellen op splitsingen van wegen.

Blitterswijck heeft ruim 1.100 inwoners en een gemiddelde omvang voor een kerkdorp in de
gemeente Venray. De historische linten zijn nog duidelijk herkenbaar. Het dorpscentrum ligt aan de oostkant van het dorp. In Blitterswijck liggen de belangrijkste gemeenschappelijke voorzieningen rond het plein in het centrum. Blitterwijck is gelegen in de oude ontginningsgebieden, te zien aan de verschillende groenstructuren in de omgeving die het gebied kleinschaliger maken. Het buitengebied wordt daarom ook voornamelijk agrarisch gebruikt met ook een aantal tuinbouwbedrijven en boomfruittelers.

Blitterswijck is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Deze gebiedsontwikkeling zorgt voor de duurzame waterveiligheid en leefbaarheid van het gebied rondom de Maas. Ook is er door de gebiedsontwikkeling veel nieuwe natuur en ruimte voor waterberging ontstaan. Dit is onder andere te zien aan de ruimte voor de oude maasarm ten oosten van Blitterswijck. Er zijn mooie zichten vanaf de ooijenseweg over deze beek. De rest van Blitterswijck ligt met name met achterzijde richting het landschap.

Belangrijke uitgangspunten om rekening mee te houden bij ontwikkeling

 • Behoud en versterk de uitstraling van de historische linten met een verscheidenheid aan bebouwing uit verschillende tijdsperioden
 • Cluster voorzieningen in het dorpscentrum
 • Behoud de overblijfselen van het kasteel/kasteeltuin en de kasteelmuur
 • Behoud en versterk de (visuele) relatie met de Maasoever en het beekdal
 • Behoud en versterk de bossen van de oude maasarm
 • Voeg hoogstamfruit toe als kleine boomgaardjes als verwijzing naar het verleden.
 • Verbind relatie tussen dorp en ligging in de oude ontginningsgebieden door het toevoegen van laanbeplanting, met name langs wegen.
 • Welstandscriteria: Historisch gebied, monumenten en karakteristieke panden.
 • Historische kaart 1900

  Historische kaart 1900

 • Historische kaart 1950

  Historische kaart 1950

 • Historische kaart 2000

  Historische kaart 2000

  Opgaven

  • Voldoende en betaalbare woningen voor jong en oud, inzetten op levensloopbestendige woningen
  • Aandacht voor groen en kwaliteiten van de omgeving bij ontwikkellocaties; nieuwbouw in schaal en maat goed afstemmen op de omgeving
  • Toegankelijkheid van voorzieningen, goede wandel- en fietsverbindingen
  • Een gezonde en groene woonomgeving die uitnodigt om te bewegen en te ontmoeten