Toegankelijkheid

Skip to main content
Ruimtelijk Kwaliteits Kader gemeente Venray
Logo gemeente Venray met link naar venray.nl - Opent in nieuw venster
 • Luchtfoto van de wijk Castenray

Castenray

Castenray is een landelijk gelegen dorp aan de zuidelijke rand van de Gemeente Venray en grenst aan de Gemeente Horst aan de Maas. Castenray is ontstaan op de kruising van de Horsterweg, Lollebeekweg en Matthiasstraat. Deze van oorsprong agrarische nederzetting is uitgegroeid vanuit de linten en een kapel gelegen op de kruising heeft de aanzet gegeven tot verdere bebouwing. Inmiddels is de kerk het middelpunt van het dorp. 

Daarnaast wordt Castenray omsloten door het beekdal aan de zuidzijde en een open es aan de westzijde. Deze zorgen voor een fraaie landschappelijke ligging van Castenray.

Belangrijke uitgangspunten om rekening mee te houden bij ontwikkeling

 • Draag bij aan versterking van de openbare ruimte rondom de kerk, de stek en het gemeenschapshuis.
 • Versterk bestaande bomenlanen.
 • Versterk de relatie met het beekdal. Zowel visueel als door middel van het creëren van recreatieve routes.
 • Openhouden en versterken van de openheid van de es
 • Behoud van zichtlijnen op het open agrarische landschap
 • Welstandscriteria: Historisch gebied, monumenten en karakteristieke panden.
 • Historische kaart 1900

  Historische kaart 1900

 • Historische kaart 1950

  Historische kaart 1950

 • Historische kaart 2000

  Historische kaart 2000

  Opgaven

  • Voldoende en betaalbare woningen voor jong en oud, inzetten op levensloopbestendige woningen
  • Aandacht voor groen en kwaliteiten van de omgeving bij ontwikkellocaties; nieuwbouw in schaal en maat goed afstemmen op de omgeving
  • Toegankelijkheid van voorzieningen, goede wandel- en fietsverbindingen
  • Een gezonde en groene woonomgeving die uitnodigt om te bewegen en te ontmoeten