Toegankelijkheid

Skip to main content
Ruimtelijk Kwaliteits Kader gemeente Venray
Logo gemeente Venray met link naar venray.nl - Opent in nieuw venster
 • Luchtfoto van het dorp Oirlo

Oirlo

Oirlo is al vanaf de steentijd bewoond. De kerk is het middelpunt van het dorp en ligt bij het
kruispunt van de hoofdwegen. Oirlo kent diverse buurtschappen waaronder De Zandhoek,
Molenhoek en ’t Riebroek. Midden in het centrum is een dorpsplein te vinden. Van oudsher is Oirlo een agrarisch dorp. Dit is ook te zien aan de verschillende groenstructuren en laanbeplantingen in het oude ontginningsgebied waarin het dorp is gelegen.

Belangrijke uitgangspunten om rekening mee te houden bij ontwikkeling

 • Kerk vormt het middelpunt van het dorp
 • Versterk groenstructuren
 • Behoud zichten over het agrarische gebied. Met name aan de rand van het dorp waardoor er een duidelijke overgang van dorpskern naar buitengebied en er een scheiding blijft tussen dorp en buurtschappen.
 • Welstandscriteria: monumenten en karakteristieke panden.
 • Historische kaart 1900

  Historische kaart 1900

 • Historische kaart 1950

  Historische kaart 1950

 • Historische kaart 2000

  Historische kaart 2000

  Opgaven

  • Voldoende en betaalbare woningen voor jong en oud, inzetten op levensloopbestendige woningen
  • Aandacht voor groen en kwaliteiten van de omgeving bij ontwikkellocaties; nieuwbouw in schaal en maat goed afstemmen op de omgeving
  • Toegankelijkheid van voorzieningen, goede wandel- en fietsverbindingen
  • Een gezonde en groene woonomgeving die uitnodigt om te bewegen en te ontmoeten