Toegankelijkheid

Skip to main content
Ruimtelijk Kwaliteits Kader gemeente Venray
Logo gemeente Venray met link naar venray.nl - Opent in nieuw venster
 • Luchtfoto van het dorp Veulen

Veulen

Al in 1422 is er melding van Veulen. In 1628 stonden er 8 boerderijen. Vanaf 1840 begonnen meer boeren zich te vestigen aan de Veulenseweg. Rond de kruising met de Brugpas is later een verzameling gebouwen gekomen die nu de kom vormen. Het dorp heeft een langzame en zeer schoksgewijze groei meegemaakt. Veulen heeft een compacte kom, gelegen in een open agrarisch gebied. Buiten de kom ligt de bebouwing aan historische linten voornamelijk aan de Veulenseweg. Deze linten zijn zeer transparant en geven veel zicht op het open en kleinschalige coulisselandschap. De Veulenseweg is één van de meest karakteristieke bebouwingslinten van oudsher. Veel oude hoeves, plaatsen en boerenerven sieren het landschap.

Kenmerkend zijn enkele bijzondere gebouwen zoals de robuuste kerk. De voormalige school en het gemeenschapshuis hebben door de éénlaagse bouw en lange kap een landelijke uitstraling.

Het dorp ligt op een overgangsgebied van 3 landschapstypen: aan de westzijde de jonge
ontginningen met een open landschap, aan de oostzijde het essenlandschap en door oud bouwland. In de nabije omgeving zijn het voornamelijk weilanden en een open akkerlandschap dat kenmerkend is voor het landschap.

Belangrijke uitgangspunten om rekening mee te houden bij ontwikkeling

 • Behoud compactheid dorp met losse linten in het buitengebied
 • Behoud van karakteristieke bebouwing aan de Veulenseweg
 • Behoud Oude hoeves en boerenerven
 • Behoud van (zichten op) de robuuste kerk
 • Behoud van groene dorpskern
 • Welstandscriteria monumenten en karakteristieke panden.
 • Historische kaart 1900

  Historische kaart 1900

 • Historische kaart 1950

  Historische kaart 1950

 • Historische kaart 2000

  Historische kaart 2000

  Opgaven

  • Voldoende en betaalbare woningen voor jong en oud, inzetten op levensloopbestendige woningen
  • Aandacht voor groen en kwaliteiten van de omgeving bij ontwikkellocaties; nieuwbouw in schaal en maat goed afstemmen op de omgeving
  • Toegankelijkheid van voorzieningen, goede wandel- en fietsverbindingen
  • Een gezonde en groene woonomgeving die uitnodigt om te bewegen en te ontmoeten