Toegankelijkheid

Skip to main content
Ruimtelijk Kwaliteits Kader gemeente Venray
Logo gemeente Venray met link naar venray.nl - Opent in nieuw venster
 • Luchtfoto van de wijk Leunen

Leunen

Leunen ligt in een groene omgeving en in de nabijheid van de voorzieningen van Venray.
Leunen is een esdorp dat zich kenmerkt door de ligging aan de randen van beekdalen met essen. De essen zijn open en omringd door wegen. langs deze wegen is zowel bebouwing aan de binnen als buitenzijde van de es te vinden.

De Albionstraat is een historische verbindingsweg met Venray, hieraan staat de oudste bebouwing van het dorp. De Kapelweg vormt het centrum met verschillende voorzieningen. De (weliswaar smalle) groene ruimte tussen Leunen en Venray zorgt voor een zichtbare grens tussen Venray en het dorp. Daardoor is het dorp als eigen eenheid herkenbaar en is het ook visueel geen wijk van Venray.

Belangrijke uitgangspunten om rekening mee te houden bij ontwikkeling

 • Behoud dorpse uitstraling
 • Behoud groene ruimte tussen Venray en Leunen
 • Openhouden en versterken van de openheid van de essen
 • Versterk de relatie met de verschillende omliggende natuurgebieden
 • Welstandscriteria: Historisch gebied, monumenten en karakteristieke panden.
 • Historische kaart 1900

  Historische kaart 1900

 • Historische kaart 1950

  Historische kaart 1950

 • Historische kaart 2000

  Historische kaart 2000

  Opgaven

  • Voldoende en betaalbare woningen voor jong en oud, inzetten op levensloopbestendige woningen
  • Aandacht voor groen en kwaliteiten van de omgeving bij ontwikkellocaties; nieuwbouw in schaal en maat goed afstemmen op de omgeving
  • Toegankelijkheid van voorzieningen, goede wandel- en fietsverbindingen
  • Een gezonde en groene woonomgeving die uitnodigt om te bewegen en te ontmoeten