Toegankelijkheid

Skip to main content
Ruimtelijk Kwaliteits Kader gemeente Venray
Logo gemeente Venray met link naar venray.nl - Opent in nieuw venster
 • Luchtfoto van de wijk Merselo

Merselo

Merselo is een typisch esdorp met wegen rondom de essen en (deels) laanbeplanting langs wegen. Aan de oostkant van Merselo worden de essen aan de oostzijde door bossen begrensd. Daarnaast ligt ten zuiden van Merselo een beekdal met meanderende beek. Merselo kenmerkt zich door het hoogteverschil van de hoger gelegen essen die langzaam afdalen naar de Loobeek. 

Aan de rand van het dorp staat de Beltmolen Nooit Gedacht en in het centrum de uit 1400 stammende H. Johannes de Doper kerk. Ook vind je hier nog veel oude boerderijen, onder andere in het Weverslo gebied met tevens het hoogste punt van Noord-Limburg, het stuifduin de Weverlose Berg. In het buurtschap Dalland staat de Ballonzuil het oudste Luchtvaartmonument van Nederland.

Belangrijke uitgangspunten om rekening mee te houden bij ontwikkeling

 • Openhouden en versterken van de openheid van de es
 • Behoud (zichten op) Beltmolen Nooit gedacht
 • Behoud (zichten op) H. Johannes de doper kerk
 • Historische boerderijen koesteren
 • Aanwezigheid van groen
 • Versterk de relatie met het beekdal. Zowel visueel als door middel van het creëren van recreatieve routes.
 • Versterk de relatie met de verschillende omliggende natuurgebieden
 • Welstandscriteria: monumenten en karakteristieke panden.
 • Historische kaart 1900

  Historische kaart 1900

 • Historische kaart 1950

  Historische kaart 1950

 • Historische kaart 2000

  Historische kaart 2000

  Opgaven

  • Voldoende en betaalbare woningen voor jong en oud, inzetten op levensloopbestendige woningen
  • Aandacht voor groen en kwaliteiten van de omgeving bij ontwikkellocaties; nieuwbouw in schaal en maat goed afstemmen op de omgeving
  • Toegankelijkheid van voorzieningen, goede wandel- en fietsverbindingen
  • Een gezonde en groene woonomgeving die uitnodigt om te bewegen en te ontmoeten