Toegankelijkheid

Skip to main content
Ruimtelijk Kwaliteits Kader gemeente Venray
Logo gemeente Venray met link naar venray.nl - Opent in nieuw venster
 • Luchtfoto van het dorp Vredepeel

Vredepeel

De kern Vredepeel ligt in de uiterste noordwesthoek van Venray. Vredepeel is het jongste dorp van Venray. Een dorp, dat in 1955 is ontstaan door de Grote Peelontginning. Vredepeel is een is een dorp met 240 inwoners. De kern wordt gevormd door de kerk met het gemeenschapshuis en de (voormalige) school. Het is een relatief groot dorpshart ten opzichte van de omliggende woningbouw. De woningen grenzen allen met hun achtertuinen aan het buitengebied. Het dorp wordt ruimtelijk ingekaderd door de Twistweg en de N277. Deze twee wegen vormen een harde begrenzing van het dorp.

Vredepeel heeft een landelijk karakter. Er is sprake van een sterke clustering van de agrarische bedrijvigheid langs de Vredeweg en de Twistweg met daartussen open gebieden.

Belangrijke uitgangspunten om rekening mee te houden bij ontwikkeling

 • Behoud de identiteit als ontginningsdorp met rechte wegen en open ligging.
 • Twistweg en N277 vormen grens van het dorp
 • Behoud landelijke karakter
 • Clustering agrarische bedrijven (vredeweg en twistweg)
 • Grote en groene dorpskern
 • Zuidzijde wordt begrensd door bosgebied, overige zijden van het dorp liggen open in het landschap waarbij de achterkanten van de bebouwing naar dit landschap is gericht.
 • Behoud en versterking laanstructuren langs wegen.
 • Welstandscriteria: karakteristieke panden.
 • Historische kaart 1900

  Historische kaart 1900

 • Historische kaart 1950

  Historische kaart 1950

 • Historische kaart 2000

  Historische kaart 2000

  Opgaven

  • Voldoende en betaalbare woningen voor jong en oud, inzetten op levensloopbestendige woningen
  • Aandacht voor groen en kwaliteiten van de omgeving bij ontwikkellocaties; nieuwbouw in schaal en maat goed afstemmen op de omgeving
  • Toegankelijkheid van voorzieningen, goede wandel- en fietsverbindingen
  • Een gezonde en groene woonomgeving die uitnodigt om te bewegen en te ontmoeten