Toegankelijkheid

Skip to main content
Ruimtelijk Kwaliteits Kader gemeente Venray
Logo gemeente Venray met link naar venray.nl - Opent in nieuw venster
 • Luchtfoto van de wijk Heide

Heide

Heide is een dorp ten zuiden van Venray. De kerk en het voormalige schoolgebouw (De
Schol) zijn het middelpunt van het kleine, groene, centrum. Vanuit het centrum van het dorp zijn verschillende wandel- en fietsroutes. Van oudsher is Heide een agrarisch dorp met veeteelt, akkerbouw en groenteteelt.

Heide is gelegen midden in het oude ontginninglandschap. Dit is ook te herkennen aan verschillende bomenlanen langs wegen met verschillende zichten over de akkers. De bebouwing ligt open met de achterzijde naar het landschap.

Belangrijke uitgangspuntenĀ om rekening mee te houden bij ontwikkeling

 • Behoud agrarische identiteit van het dorp
 • Behoud het groene dorpshart
 • Behoud zichtlijnen over het agrarische landschap.
 • Versterk bestaande bomenlanen
 • Welstandscriteria Karakteristieke panden.
 • Historische kaart 1900

  Historische kaart 1900

 • Historische kaart 1950

  Historische kaart 1950

 • Historische kaart 2000

  Historische kaart 2000

  Opgaven

  • Voldoende en betaalbare woningen voor jong en oud, inzetten op levensloopbestendige woningen
  • Aandacht voor groen en kwaliteiten van de omgeving bij ontwikkellocaties; nieuwbouw in schaal en maat goed afstemmen op de omgeving
  • Toegankelijkheid van voorzieningen, goede wandel- en fietsverbindingen
  • Een gezonde en groene woonomgeving die uitnodigt om te bewegen en te ontmoeten