Toegankelijkheid

Skip to main content
Ruimtelijk Kwaliteits Kader gemeente Venray
Logo gemeente Venray met link naar venray.nl - Opent in nieuw venster
 • Luchtfoto van het dorp Oostrum

Oostrum

Oostrum is een dorp gelegen ten oosten van Venray bijna grenzend aan de wijken St. Antoniusveld en Landweert. Alle belangrijke verbindingen met Venray liggen in of aan Oostrum zoals de afritten van de A73, het treinstation en de N270.

In het dorp ligt aan de doorgaande weg een dorpsplein met monumentale rode beuk. Ainds enkele jaren heeft Oostrum ook diverse industrieterreinen, denk aan de Hulst I en II, De Blakt en de Vennendreef. Toch ligt Oostrum in een groene en ruimtelijke omgeving zoals de Boschhuizerbergen en Landgoed Geijsteren.

Belangrijke uitgangspunten om rekening mee te houden bij ontwikkeling

 • Behoud en versterk relatie met de groene en ruimtelijke omgeving
 • Dorpsplein met monumentale rode beuk
 • Zicht vanuit de kerk richting landgoed Geijsteren 
 • Uitbreidingen met woningen aan de oostzijde zorgvuldig landschappelijk inpassen
 • Versterken groene en ruimtelijke omgeving
 • Welstandscriteria: Historisch gebied, monumenten en karakteristieke panden.
 • Historische kaart 1900

  Historische kaart 1900

 • Historische kaart 1950

  Historische kaart 1950

 • Historische kaart 2000

  Historische kaart 2000

  Opgaven

  • Voldoende en betaalbare woningen voor jong en oud, inzetten op levensloopbestendige woningen
  • Aandacht voor groen en kwaliteiten van de omgeving bij ontwikkellocaties; nieuwbouw in schaal en maat goed afstemmen op de omgeving
  • Toegankelijkheid van voorzieningen, goede wandel- en fietsverbindingen
  • Een gezonde en groene woonomgeving die uitnodigt om te bewegen en te ontmoeten