Toegankelijkheid

Skip to main content
Ruimtelijk Kwaliteits Kader gemeente Venray
Logo gemeente Venray met link naar venray.nl - Opent in nieuw venster
 • Luchtfoto van de wijk Geijsteren

Geijsteren

Geijsteren is een klein kerkdorp aan de noord-oost rand van de gemeente Venray. Het dorp ligt ingeklemd tussen de Maas en een aantal beken zoals de Oostrumsche Beek. Er is veel water aanwezig in de omgeving van Geijsteren. Het buitengebied van Geijsteren herbergt vooral functies op het gebied van landbouw en natuur. Het is een kleinschalig landschap met veel opgaande beplanting zoals bossen, houtwallen en laanstructuren. Ook het dorp zelf is omringd door groen waardoor het zich voegt in de structuur van het landschap.

Aan het dorpsplein liggen een kerk, een gemeenschapshuis en enkele horecazaken. Het dorp heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde en is rijk aan monumenten en karakteristieke panden, vooral rondom het dorpsplein. Historische lijnen spelen een belangrijke rol in de ruimtelijke structuur van Geijsteren, de kasteelruïne en de entrees zijn waardevol en het dorpsplein met de kastanjeboom vervult de functie van het historisch en toeristisch hart van Geijsteren.

Belangrijke uitgangspunten om rekening mee te houden bij ontwikkeling

 • Behoud dorpsplein met kerk, gemeenschapshuis en verschillende monumenten.
 • Bescherm karakteristieke panden.
 • Behoud het historisch en kleinschalig karakter.
 • Historische lijnen bepalen de ruimtelijke structuur
  behoud kasteelruïne.
 • Behoud en versterk de relatie met de verschillende natuurgebieden en de beken in de omgeving. Onder andere door project Maasgaard: ecologische verbindingszonen tussen landgoed Geysteren en de oude Maasarm Ooijen-Wanssum.
 • Behoud zichtlijnen op het agrarische landschap.
 • Behoud en versterking van de ‘groene rand’. rondom Geijsteren.
 • Welstandscriteria: Historisch gebied, monumenten en karakteristieke panden.
 • Historische kaart 1900

  Historische kaart 1900

 • Historische kaart 1950

  Historische kaart 1950

 • Historische kaart 2000

  Historische kaart 2000

  Opgaven

  • Voldoende en betaalbare woningen voor jong en oud, inzetten op levensloopbestendige woningen
  • Aandacht voor groen en kwaliteiten van de omgeving bij ontwikkellocaties; nieuwbouw in schaal en maat goed afstemmen op de omgeving
  • Toegankelijkheid van voorzieningen, goede wandel- en fietsverbindingen
  • Een gezonde en groene woonomgeving die uitnodigt om te bewegen en te ontmoeten