Toegankelijkheid

Skip to main content
Ruimtelijk Kwaliteits Kader gemeente Venray
Logo gemeente Venray met link naar venray.nl - Opent in nieuw venster
 • Luchtfoto van het dorp Smakt

Smakt

Smakt is het kleinste kerkdorp van de gemeente Venray (met ruim 200 inwoners) en ligt in het uiterste noorden van de gemeente, tegen de grens met Noord-Brabant. Het dorp is gegroeid langs de spoorlijn en kent hierdoor een langgerekte vorm. Het dorp grenst direct aan het Brabantse dorp Holthees.

Smakt is ontstaan door de bedevaarten naar de Sint-Jozefkapel. Bij de kapel zijn later het klooster en de begraafplaats gekomen. Smakt wordt aan de zuid- en noordwestzijde begrensd door bossen. In het zuiden betreft dit de Boschhuizerbergen en in het noordwesten de Overloonse Duinen. Aan de oostzijde ligt het beekdal van de Loobeek; hier is de afgelopen jaren veel natuur ontwikkeld (Smakterbroek en Smakterveld).

Het buitengebied kenmerkt zich verder door de agrarische functie. Er zijn voornamelijk
landbouwgronden gelegen en agrarische bedrijven waaronder een aantal (intensieve)
veehouderijen.

Belangrijke uitgangspunten om rekening mee te houden bij ontwikkeling

 • Behoud langgerekte vorm door spoorlijn
 • Bescherm de Sint-Jozefkapel en het bijbehorende klooster
 • Behoud Zuid- en noordwestzijde begrenzing door bossen
 • Versterk de relatie met het beekdal. Zowel visueel als door middel van het creëren van recreatieve routes.
 • Welstandscriteria: monumenten en karakteristieke panden.
 • Historische kaart 1900

  Historische kaart 1900

 • Historische kaart 1950

  Historische kaart 1950

 • Historische kaart 2000

  Historische kaart 2000

  Opgaven

  • Voldoende en betaalbare woningen voor jong en oud, inzetten op levensloopbestendige woningen
  • Aandacht voor groen en kwaliteiten van de omgeving bij ontwikkellocaties; nieuwbouw in schaal en maat goed afstemmen op de omgeving
  • Toegankelijkheid van voorzieningen, goede wandel- en fietsverbindingen
  • Een gezonde en groene woonomgeving die uitnodigt om te bewegen en te ontmoeten