Toegankelijkheid

Skip to main content
Ruimtelijk Kwaliteits Kader gemeente Venray
Logo gemeente Venray met link naar venray.nl - Opent in nieuw venster
 • Luchtfoto van het dorp Wanssum

Wanssum

Wanssum ligt in een mooie groene omgeving en in de nabijheid van de voorzieningen van Venray.

Wanssum is een dorp dat zich kenmerkt door de ligging aan de Groote Molenbeek en jachthaven, welke het dorp als het ware in tweeën splitst. Het kleinschalig landschap rondom Wanssum vormt een fraai decor, waarin natuur, agrarische activiteiten en andere functies hun plek hebben. Ze dragen bij aan belevingsmogelijkheden. Het natuur- en wandelgebied nabij de Meulebeek en richting de Geijsterse bossen zijn hier een mooi voorbeeld van.

Wanssum is ontstaan bij de kruising van de Groote Molenbeek en enkele wegen. Ten westen van de beek bevond zich de dorpskern met de kerk en de voorzieningen. Vanaf 1840 bestond Wanssum uit twee concentraties van bebouwing aan beide zijden van de Groote Molenbeek.

Kwaliteiten

Wanssum wil haar dorpse uitstraling behouden. De ruimte tussen Wanssum en Venray heeft een zichtbare grens en een afstand van zo’n 7 kilometer, waardoor Wanssum als een zelfstandig dorp herkenbaar is (en blijft).

Belangrijke uitgangspunten om rekening mee te houden bij ontwikkeling

 • Behoud en versterking van de groene en kleinschalige omgeving.
 • Behoud en versterk de (visuele) relatie tussen de twee delen welke gescheiden zijn door de Groote
 • Molenbeek en jachthaven.
 • Behoud dorpse uitstraling.
 • Behoud open ruimte tussen Venray en Wanssum, waardoor Wanssum als een zelfstandig dorp herkenbaar blijft.
 • Welstandscriteria: Historisch gebied, monumenten en karakteristieke panden.
 • Historische kaart 1900

  Historische kaart 1900

 • Historische kaart 1950

  Historische kaart 1950

 • Historische kaart 2000

  Historische kaart 2000

  Opgaven

  • Voldoende en betaalbare woningen voor jong en oud, inzetten op levensloopbestendige woningen
  • Aandacht voor groen en kwaliteiten van de omgeving bij ontwikkellocaties; nieuwbouw in schaal en maat goed afstemmen op de omgeving
  • Toegankelijkheid van voorzieningen, goede wandel- en fietsverbindingen
  • Een gezonde en groene woonomgeving die uitnodigt om te bewegen en te ontmoeten